Cẩm nang kiến thức về iphone của chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức, mẹo vặt, thủ thuật về lĩnh vực sản phẩm iphone nói riêng và hãng Apple nói chung. Với mong muốn chia sẻ kiến thức cơ bản về iphone cho tất cả mọi người cũng như tín đồ của iphone. Chúng tôi rất mong được sự góp ý và chia sẻ kiến thức cùng tất cả mọi người vì iphone không ngừng phát triển. Cẩm nang iphone có thể trở thành một nơi giao lưu kiến thức iphone cùng nhau nuôi dưỡng và phát triển đam mê công nghệ iphone. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức thường xuyên nhất mong mọi người chý ý theo dõi.